Språklig utvikling

Når du kommer til skolen, tar du en spesiell grupperingstest. På bakgunn av denne testen vil du bli plassert i en gruppe med tilsvarende forkunnskaper og språknivå. Vi følger deg opp fra deg til dag ved hjelp av den individuelle studentfagboken.

Gjennom regelmessige møter med din lærer får du vite hvilke deler av språket du må arbeide mer med, og på hvilke områder du har god fremgang. De fleste av våre skoler tillbyr deg også en avgangsprøve etter avsluttet kurs, slik at du kan se din egen fremgang.

Vi deler språkkvalifikasjonene inn i følgende nivåer:

8 – Akademisk nivå

Du behersker språket i både arbeidsmessige og sosiale sammenhenger. Du forstår og benytter et kompleks muntlig og skriftlig språk.

7 – Høyt avansert

Du snakker og bruker språket sikkert, men kjenner ikke alle faguttryk på spesialistnivå. Du formulerer deg flytende og presist.

6 – Avansert

Du har et effektivt muntlig og skriftlig språk, men du kan lage feil i komplekse sammenhenger og i et særlig inneforstått språkbruk.

5 – Meget øvet

Du har en høy grammatisk forståelse. Du forstår og bidrar til samtaler om kjente emner og tema, selv om du av og til gjør noen feil.

4 – Øvet

Du fører relativt lett samtaler om dagligdagse emner, men med stilistiske og uttryksmessige begrensninger. Du leser og skriver flytende om kjente emner.

3 – Mindre øvet

Du snakker og skriver språket i de mest vante og dagligdagse situasjonene. Du har en rimelig god forståelse for grammatik, men ordforrådet ditt er begrenset.

2 – Elementær

Du kan snakke om dine interesser og hverdagsliv men bruker kun en elementær grammatikk. Du kan forstå enkle beskjeder, instruksjoner og veiledninger.

1 – Begynner