Innlæringsgaranti

Med vår innlæringsgaranti kan du være sikker på at du vil oppnå det språknivået du ønsker iht. din avmålte tid og budsjett. Hvis du ikke har oppnådd dine språklige mål ved kursets slutt, kan du fortsette på skolen helt gratis inntil dine kursmål er innfridd.

Våre skoler er godkjent av The British Council i Storbritannia, ACCET i USA, og av regjeringsgodkjente organisationer i Australia, New Zealand, Canada og Irland. Det gir deg sikkerhet for at våre språkskoler holder den aller høyeste standard i undervisningen og i skolefasiliteter til innlæring og studentenes velbefinnende.

Slik virker innlæringsgarantien
Innlæringsgarantien gjelder for studenter som velger et kurs med 30 leksjoner i uken i minst 8 påfølgende uker. Hvis du vil benytte deg av tilbudet om innlæringsgarantien skal du ha en oppmøteprosent på minst 90, samt utføre alle oppgaver med et tilfredsstillende resultat.

NB: Garantien gjelder ikke for studenter som allerede er på «Avansert» niveau eller høyere.