Vår Kursmetode

Vi følger en nøye og velprøvd undervisningsmetode og fagplan. Våre lærere benytter det beste av både tradisjonelle og moderne undervisningsmetoder i et godt planlagt og stukturert undervisningsopplegg som hjelper deg til å mestre nøkkelelementene i språket.

Nøye utvalgte lærere
Lærerne ved våre skoler ansettes ikke bare på grunnlag av kvalifikasjoner og yrkeserfaring, men også ut i fra evnen til raskt å etablere et godt forhold til sine studenter. Våre lærere får også oppfølging og støtte til enhver tid. Kombinert med det nyeste innen læringsteknologi og velutstyrte undervisningslokaler fører dette til at våre lærere hele tiden kan by på effektiv og interessant undervisning.

Kontinuerlig evaluering garanterer fremgang
Når du kommer til skolen, tar du en spesiell grupperingstest. På bakgunn av denne testen vil du bli plassert i en gruppe med tilsvarende forkunnskaper og språknivå. Vi følger deg opp fra deg til dag ved hjelp av den individuelle studentfagboken. Gjennom regelmessige møter med din lærer får du vite hvilke deler av språket du må arbeide mer med, og på hvilke områder du har god fremgang. De fleste av våre skoler tillbyr deg også en avgangsprøve etter avsluttet kurs, slik at du kan se din egen fremgang.