Intensivkurs

Intensiv-kurset er blant de mest populære språkkursene. Hvorfor? Fordi det er helt enkelt er den raskeste og mest effektive måten å lære et språk på. Det er ideelt for alle deltakere på alle nivåer.

På Intensiv-kurset får du hele 30 timer undervisning per uke, 20 allmennspråklige undervisningstimer og 10 timer tilvalgstimer. I denne kurstypen inngår også språktrening i et multimediasenter. Med vårt store tilbud av valgemner kan du også konsentrere deg om fag som er av spesiell interesse for deg. Valgemnene varierer noe fra skole til skole, men omfatter språk for næringslivet, kultur, kunst og litteratur, samt eksamenskurs som TOEFL og IELTS.