Individuelle kurs

Dette er den mest intensive undervisningsformen vi tillbyr. Du vil jobbe sammen med én eller flere lærere med spisskompetanse på de områder der du ønsker å forbedre dine språkferdigheter. Undervisningen legges opp etter ditt språklige nivå, samt dine behov, ønsker og tidsskjema.

Fordelen med en-til-en undervisning er at du får full individuell oppmerksomhet. Gjennom våre behovsanalyser og kursforberedelser lærer vi å kjenne deg og dine behov, selv før du har din første undervisningstime. Du har mange valgmuligheter når det gjelder studiemateriell, kurslengde, tidspunkt og sted. Individuelle kurs kan også kombineres med gruppeundervisning.

Ta kontakt med oss for ytterligere detaljer om et individuelt språkkurs.