Allmennkurs

Våre allmenne språkkurs er velegnet for deg som vil forbedrede dine språkkunnskaper og kombinere nye opplevelser og lærdom om andre kulturer. Vi hjelper deg også med alle praktiske detaljer hele veien frem til kursbyen. Vår kursmetode er velprøvet og kombinerer det tradisjonelle med det moderne i et strukturert undervisningsopplegg.

Hvis du ønsker å kombinere språkstudier med nye opplevelser og at aktivt sosialt liv, er Allmennkurset tingen for deg. Timene er konsentrert om de grunnleggende språkdisiplinene, mens et variert aktivitetstilbud gir deg anledning til å få med deg alle severdighetene i vertslandet. Undervisningstimene kan legges til formiddagen eller ettermiddagen slik at du får god tid til aktiviteter, sport og sosiale aktiviteter.

Kursfakta
Antall timer per uke: 20, 24 eller 30.
Nivåer: Alle
Min. alder: 16
Kurslengde, minimum: 2 uker
Gruppestørrelse: 10-12 personer
Startdatoer: Hver mandag
Skoler: Alle