Russland

Vi tillbyr deg å lære russisk ved vår partnerskoler de fantastiske byene i Moskva og St. Petersburg! Skolene har undervist russisk språk siden 1992 og vi tillbyr moderne og effektiv språkundervisning på alle nivåer. Skolene har meget gode og moderne undervisningslokaler og har en meget kompetent stab i både lærerkrefter og i administrasjonen.

Å lære russisk krever mer enn bare et godt kurrikulum. For å lære det moderne russiske språket ligger det også et behov for en grunnleggende forståelse for samfunnets utvikling de siste ti-år. Vår skole gir deg muligheten til å gjøre deg kjent med det moderne Russland, både kulturelt og emosjonelt.

Vår skole har et langt og godt forhold til både den diplomatiske og foretningsmessige verden i Russland, og har hjulpet hundrevis av fremstående personer til å kunne lykkes i dette landet. Skolen trener og underviser profesjonelle mennesker for deres fremtidige arbeide i Russland, men et spesielt fokus på de mange kulturelle forskjeller. Skolen ble den første private språkskolen i Russland som fikk internasjonal anerkjennelse når den ble medlem av International Association of Language Centres (IALC) i 1997