Peru

Peru er et land som grenser til både Equador, Colombia, Brazil, Bolivia, Chile og Stillehavet. Landet har rundt 25 millioner innbyggere med variert etnisk og kulturell bakgrunn; i tillegg til urbefolkningen finner du folk med afrikanske, japanske og kinesiske aner og en stor gruppe mestizos (blanding av indianer og europeisk).

Peru var tidligere det veldige Inca imperiets storsete. I dag er det et land med to offisielle språk (spansk og urbefolkingens Quechua) og tre veldig forskjellig regioner: en smal kyststripe, de brede Andesfjellene og Amazonas regnskogen.

Peru er kjent som Incaenes hjemland, men mange andre pre-Colombianske sivilisasjoner, som Nazca og Moche, blomstret også her. Turister kan oppleve de eldgamle ruinene etter disse sivilisasjonene i og rundt Cusco.

Denne urgamle byen ble grunnlagt i år 1100 og var en gang hovedstad for den store Inca sivilisasjonen. I dag er Cusco fortsatt et hjem for spektakulære eksempler på arkitektur både fra Inca kulturen og fra kolonitiden. Inca templenes grunnmurer er fortsatt synlige i kolontidens bygninger i og rundt byen