Skolesystemet i USA

Skolesystemet i USA er basert på stor valgfrihet. Som utvekslingselev er engelsk og amerikansk historie eller samfunnskunnskap de eneste obligatoriske fagene. Klassetrinn 9-12 kalles for High School, og du kan bli enten Junior (11. klasse) eller Senior (12. klasse). De fleste kombinerer akademiske fag med ulike aktiviteter og sport. Skolen oppfordrer også til aktiv læring med klassediskusjoner og gruppearbeid.

En av de største fordelene ved det amerikanske skolesystemet er den store fleksibiliteten. Du vil kunne velge fag som virkelig interesserer og engasjerer deg, uansett hvilke akademiske interesser og mål du måtte ha. Fra naturfag og antropologi til amerikansk historie og politikk. Ønsker du å ta fag som utfordrer deg akademisk, vil du ofte ha mulighet til å velge «Advanced Placement» fag som er basert på pensum fra første år på College.

Som junior i 11. klasse eller senior i 12. klasse blir det forventet at du jobber like hardt som dine amerikanske medstudenter. Men med læremetoder som inkluderer mye samarbeid og mange diskusjoner vil du snart sette pris på den livlige atmosfæren i et amerikansk klasserom. I amerikanske High School teller både oppmøte, deltagelse, lekser og prøver når din karakter settes av læreren på slutten av året så det gjelder å delta fra dag en! Selvom det kan virke noe skremmende å gå på skole der du bruker engelsk vil du bli overrasket over hvor raskt du opplever fremgang i dine nye fag. Og om du behøver litt tid på å komme inn i faget så ikke glem at du vil ha mulighet til å forbedre dine karakterer ved å gjøre «extra credit» ved siden av de vanlige leksene og prøvene!

De fleste skoler tilbyr ikke så mange språkfag utover spansk, men de har gjerne et stort tilbud om praktiske fag som drama, film, kor og sport og idrett. Takket være flere valgfag per termin, har du en fantastisk mulighet til å studere noe nytt og spennende! Det er opp til deg!