Skolesystemet i New Zealand

Skolen i New Zealand tilbyr generelle fag som engelsk, matte, kjemi, historie og geografi, men kan som oftest tilby spennende valgfag som turisme, sports studier, IT relaterte fag, økonomi, japansk, Maori osv. Regjeringen i New Zealand har satset høyt innenfor utdanning i den vidergåendeskole og det har vist resultater; OECD’s* PISA (Programme for International Student Assessment) har kåret det New Zealandske videregåendeskolesystemet som det 7 beste i verden! De har også kåret studenter i den videregåendeskole som 6 best innenfor lesing, matte og vitenskap.

Vi samarbeider med Nayland College og Avondale College i New Zealand, og du velger selv hvilke av disse skolene du ønsker å gå på. I klasserommet er det vanlig med ca. 19-24 studenter per lærer med en skoledag som starter rundt 8 om morgenen og slutter mellom 2 og 3 på ettermiddagen. På skolen må man også ha på seg skoleuniformer. Skolen i New Zealand begynner i februar og er ferdig i desember, men utvekslingsstudenter reiser i juli (den New Zealandske vinteren) og kommer tilbake til Norge i juli de påfølgende året.

*Organisation for for Economic Co-operation and Development