Fritid i New Zealand

På skolen vil du også finne sportslag som er tilknyttet skolen som for eksempel nasjonal sporten rugby og cricket, men kan også finne lignende sporter som man har i Norge.

Man kan også melde seg på andre fritidsaktiviteter som ikke er assosiert med skolen som for eksempel netball. Skolen arrangerer ofte utflukter som varierer fra kanoturer til surfeturer og kampingturer.