Skolesystemet i England

Ved britiske skoler fullfører man sin obligatoriske skolegang i en alder av 16 år. De som ønsker å fortsette skolegangen, går videre til Sixth Form som er totalt 2 år. De aller fleste tar et A-level kurs med hovedvekt på tre fag, som kreves for opptak ved universiteter og høyskoler.

Men man kan også ta et halvt A-level kurs, AS level, som består av to fag pluss et valgfag. Noen velger også å ta yrkesfag (GNVQ) som f.eks Helse og Sosialfag, Kunst & Design, Ingeniør eller Reiseliv & Turisme.

På A-level har man som oftest 25 timer per uke med undervisning fordelt på 5 fag. I tillegg må man beregne endel lesing på egenhånd. Vanlige fag på A-level hvor man velger ett fag fra 3 av bolkene er: 1: Engelsk, kjemi, drama, business, 2: Matte, historie, geografi, business 3: Geografi, fysikk, fransk, kunst, 4: Biologi, engelsk, tysk og design. I tillegg har større skoler tilbud om valgfag som f.eks musikk, religion, media.

I England er det vanlig i kjøpe lunsj (varm eller kald) på skolen. Våre utvekslingsstudenter plasseres hovedsakelig i den sørøstlige delen av England, på blandingsskoler, men gutte- og jenteskoler er også ganske utbredt. På de fleste skoler er det påbudt med skoleuniform, og dette dekkes av den enkelte elev.

Som utvekslingselev i England vil du bli plassert i Sixth Form, som er et 2-årigt utdannelsesforløp. Det svarer til den norske videregående skole. Du vil få de samme prøver og oppgaver som dine engelske klassekammerater. De avsluttende eksamener du tar kalles A-levels. Det er fire dyptgående fag du vil følge, og som du vil velger sammen med din skoleveileder i England.