Fritid i England

Mange skoler i England tilbyr gode muligheter for fritidsaktiviteter av ulike slag. Det kan være seg klubber, kor, fotografi, datafag, språk og flotte sportsfaciliteter hvor man kan treffe andre ungdommer. Typiske sportsaktiviteter i England er fotball, tennis, basket, cricket, dans, nettball og rugby. På noen skoler settes det opp musikaler, finnes teatergruppe. Aktiviteter som tilbys kommer an både skolens størrelse og økonomi.

Et annet sosialt møtested er på den lokale puben! Her har man adgang hvis man er 14 år eller eldre, men vanlige regler gjelder selvsagt for kjøp og bruk av alkohol som er tilatt fra 18 år. Her samles mange rett etter jobben, for å prate med og treffe kollegaer og venner.

Noen av våre deltakere har deltatt i ridning eller turn. Endel aktiviteter arrangeres i privat regi, og man må da påregne en ekstra kostnad for dette. Det er vanlig at man spør om lov hvis man skal invitere venner med hjem, og at man avtaler innetid med vertsfamilien hvis m an skal ut etter skoletid. Familien har ansvaret for deg, og er opptatt av at du er trygg under ditt opphold i England.