Skolesystemet i Australia

Australia hare de 10 år med obligatorisk skolegang. Primary School i 7 år, og Secondary School i 3 år (totalt 6 år). De tre siste årene på Secondary School er frivillg og kalles High School.

Skoleåret i Australia er omvendt av vårt, og skoleåret starter i februar og slutter i november. Skoleåret er delt opp i fire terminer med 2 ukers ferie mellom hver termin. Utvekslingselever blir vanligvis plassert i 11.klasse ev. 11. og 12. klasse hvis man velgler skolestart i juli. Ved skolestart i juli får man et noe forkortet skoleår pga. lang sommerferie (des-jan). Dette kan være en ekstra utfordring mht. godkjenning av skoleåret. Normal skoledag er fra 0830 til 1530 mandag til fredag, og du vil kunne velge fag utfra interesser og ledige plasser.

Våre utvekslingsstudenter plasseres på statlige skoler, men endel australiere går på privatskoler. Det er påbudt med skoleuniform på alle skoler, og hvis du ikke får låne bøker må dette også kjøpes. Hvis du må kjøpe bøker og uniform nytt, koster dette ca. 400 AUD, men det er vanlig å tak i bruk.

De fleste skoler har et veldig godt tilbud av fritidsaktiviteter i form av sportslag og klubber. Hvorfor ikke prøve kayaking, windsurfing eller cricket? De fleste skoler har avgifter for aktiviteter og fagvalg, og det er vanlig å betale ca. 300 AUD per år for dette.