Stipend til Canada

Stipendordning for elever som søker seg til Canada 2018/2019

Elever som søker seg til Canada gjennom Speak samt har en forhåndsgodkjennelse fra sin videregående skole i Norge er det mulig å søke Statens Lånekasse om et ikke-behovsprøvd stipend på ca. 56.000. Da det betales skolepenger i Canada har elevene som reiser med Speak i tillegg mulighet til å få et skolepengestipend som dekker 85% av skolepengesummen. Grunnet den gode stipendordningen fra Statens Lånekasse blir studentens egenandel en god del lavere.

I tillegg til disse stipendene kan søkeren motta et behovsprøvd grunnstipend basert på foreldres inntekt og andre faktorer (se Lånekassens nettsider for mer informasjon om dette stipendet).

Vi har skissert eksempel til deg nedenfor med lånekassens satser for skoleåret 2017/2018:

Programpris Canada                                                              209.950,-

Støtte fra Lånekassen

Skolepengestipend     ca. 71.000,-

Bostipend                     ca. 43.600,-

Reisestipend                ca. 12.600,-

Utstyrsstipend            fra  ca. 1000,-

 

Total Støtte                 fra ca. 128.300,-

Elevens Egenandel          ca. 81.650,-       

 

 

For informasjon om hva programprisen inkluderer se generelle betingelser i brosjyren. Vi tar forbehold om endringer i Lånekassens satser og prisendringer for skoleåret 2018/2019. For nøyaktige summer ta kontakt med Lånekassen; www.lanekassen.no. Beløpene er basert på gjeldende valutakurser per 26.05.2017.

Stipend fra Lånekassen utbetales vanligvis før hvert semester, henholdsvis i august og januar. Vi gjør oppmerksom på at vi som organisasjon ikke er ansvarlig for at deltakerne får året godkjent, eller at de får stipend fra Statens Lånekasse.