Opptakskrav

For å kunne delta på et utvekslingsprogram skal du oppfylle noen bestemte krav. Disse kravene er satt av de respektive lands myndigheter for å sikre at alle utvekslingsstudenter har tilstrekkelige forkunnskaper til å kunne følge normal undervisning ved en lokal skole. Oppfyller du ikke alle disse kravene – a likevel kontakt med oss da vi kan ha alternativer som passer for deg!

Alle søkere må studere på heltid frem til sommeren før avreise. Dine gjennomsnittskarakterer må være over 3, og du bør minst ha 3 i alle fag. Karakterene skal opprettholdes gjennom hele skoleåret opp til avreise. Ønsker du deg til USA kan du ikke ha deltatt på et utvekslingsprogram eller ha gått på en amerikansk High School tidligere.

(NB: Du kan gjerne søke plass for neste skoleår igjen allerede nå. Vær da oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i programmet, samt at du kanskje vil bli kalt inn til et nytt intervju nærmere programstart).