Gratis intervju

Ditt gratis personlige intervju gjennomføres det tidspunktet du har avtalt direkte med vår Studentveileder. Han eller hun vil da lede deg gjennom en samtale som tar ca 1 1/2-2 timer. Det er viktig at du på forhånd har fylt ut alle søknadspapirene du har mottatt. Disse papirene danner grunnlaget for intervjuet ditt, og er med på å gi oss et viktig inntrykk av deg.

Studentveilederen vil snakke med deg om hvorfor du ønsker å reise til utlandet, hva du gleder deg til og hva du kanskje gruer deg til. Han eller hun vil også snakke litt engelsk med deg. I løpet av intervjuet er også dine foreldre eller foresatte velkommen til å være med. Da kan dere i fellesskap diskutere ting omkring utvekslingsåret ditt.

På bakgrunn av samtalene vil Studentveilederen skrive sin evaluering av deg, og om han eller hun mener du bør få en studieplass. Alle papirene dine blir så sendt inn til kontoret i Oslo.