Oppfølging

Når man er så langt hjemmefra, er det viktig at man føler seg trygg og at man har et støtteapparat tilgjengelig ifall man skulle ha behov for råd eller hjelp. I alle land vi sender studenter til har vi enten vår egen, eller en samarbeidende organisasjon. I tillegg til ett hovedkontor har man ofte et nettverk av representanter som følger opp på hver enkelt student og vertsfamilie lokalt. I enkelte land jobber vi direkte med lokale skoledistrikt, i disse landene er lokalrepresentantene erstattet med skolekontakter. Alle programland har også nødnummer man kan bruke dersom det skulle oppstå en krise.

I USA er nettverket av lokalrepresentanter, koordinatorer og regionskontor underlagt et hovedkontoret. Den personen du vil ha mest med å gjøre under ditt utvekslingsår er din lokalrepresentant. Hun/han har besøkt vertsfamilien din samt ordnet med skoleplass for deg på den lokale skolen. Lokalkontakten har i tillegg til dette, ansvaret for å ha jevnlig kontakt med deg og vertsfamilien under året, samt holde et orienteringsmøte kort tid etter ankomst. Lokalrepresentanten vil ofte arrangere møter under året for alle studentene i området/på skolen, og du kan ringe din lokalrepresentant hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.

De fleste lokalrepresentanter har full jobb ved siden av sitt engasjement som Speak-representant. De har kanskje vært vertsfamilie selv, og har en interesse for ungdom og andre kulturer. Hvis det er noe som din lokalrepresentant ikke kan svare på, eller hvis hun eller han ikke er tilgjengelig når du trenger det, bør du ta kontakt med din koordinator/regionale kontaktperson, som så vil hjelpe deg. Den regionale kontakten er ansatt på heltid eller deltid for å følge opp studenter/vertsfamilier og nettverket av lokalrepresentanter. Hvis din regionale kontakt ikke er tilgjengelig, har vårt hovedkontor et 24-timers nummer som du kan benytte.