Kontoret i Norge

Å være godt forberedt forut for et utvekslingsår i utlandet er viktig for din suksess og for en smidig tilpasning. Det er Speak kontoret her i Oslo sin oppgave å bidra til god forberedelse og sørge for at du føler deg trygg.

Vi som jobber på kontoret, har lang erfaring fra utveksling og vet hva som må til for at du skal få et vellykket utvekslingsår. Dette vil vi formidle til deg i form av informasjonsmateriell, epost, samtaler, gjennom orienteringmøte for deg og dine foreldre. I tillegg til å gi deg en best mulig forberedelse til ditt år, fungerer kontoret i Oslo som et bindeledd mellom organisasjonen i utlandet og dine foreldre. Vi har daglig kontakt per epost med våre samarbeidsorganisasjoner, som holder oss oppdatert på hvordan det går med våre deltakere.

Hvis det skulle oppstår situasjoner som krever spesiell oppfølging underveis, vil vi kommunisere med vår organisasjon om dette, samt ha en dialog med dine foreldre. Vi ønsker at du skal etablere et godt forhold til nettverket i ditt vertsland, men vi besvarer selvsagt en ev. henvendelse fra deg hvis du ønsker å ta opp noe med oss. Vi vil at du skal ha et vellykket opphold, og vil gjøre alt vi kan for at du skal lykkes!

Vi vil ha kontakt med deg under hele søknadsprosessen, fra første påmelding til intervjuet og til du reiser avsted til ditt vertsland. Vi håper du kontakter oss ved spørsmål om utfylling av søknadspapirer, programinnhold, regler, eller andre praktiske ting du lurer på.