Forsikringer


Vi ønsker å understreke viktigheten av å ha gyldige forsikringer i orden og at forsikringene er så gode som mulig. Hvis uhellet skulle være ute, er en god forsikring gull verd. Vi tilbyr alle typer forsikringer til våre studenter.

Avbestillingsforsikring

Dette er en frivillig forsikring. Denne forsikringen gjør at du får dine penger tilbake hvis du blir tvunget til kansellere ditt High School program før avreise pga. sykdom, ulykke eller dødsfall. Forsikringen gjelder deg og din nærmeste familie.

Syke-, Reise- Ulykkes- og Ansvarsforsikring

Dette er en type forsikring du må ha som deltaker på vårt High School program. Forsikringen er meget gunstig og har ingen egenandeler. Hvis du i løpet av skoleåret ønsker å ta kjøretimer, er du selv ansvarlig for å tegne nødvendige tilleggsforsikringer i denne forbindelse.

Du vil motta ytterligere informasjon om forsikringen når du er opptatt på programmet.