Godkjenning i Norge

Det er nok kjent for de fleste at man kan søke sin videregående skole i Norge om å få godkjent sitt studieår i utlandet som et gjeldende år, dvs at et skoleår her hjemme erstattes av skoleåret man tar i utlandet. Hovedtyngden av Speaks deltakere søker godkjenning av 2 VGS da en slik godkjenning også gir mulighet for stipend fra Statens Lånekasse.

Hovedprinsipp for godkjenning
Et skoleår ved en utenlandsk videregående skole skal godkjennes som likeverdig med et skoleår ved norsk videregående skole. Utdanningen fra utlandet kan etter søknad gi rett til inntak til henholdsvis VG2 eller VG3 når utdanningen på henholdsvis VG1 eller VG2 er gjennomført i utlandet.

Godkjenningskrav
Det forutsettes at utdanningen fra utlandet gir eleven en kompetanse som gjør at han/hun kan følge undervisningen på neste trinn i norsk videregående skole. Kravene for å få godkjent faget er at innholdet i faget er likeverdig eller mer omfattende enn faget i Norge. Det er ikke et krav at den utenlandske opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene, vennligst se Udir 6-2012 – punkt 5.1. Det er skolen/rådgiver som i samarbeid med fylkeskommunen avgjør om søkeren har en slik kompetanse.

Dessverre er det fremdeles stor forskjell på hva den enkelte fylkeskommune/skole krever så vi anbefaler at du og dine foreldre er i kontakt med rådgiver før avreise. Fortell rådgiver om planene dine og be og en liste over hvilke fag du må ta i utlandet for å få året godkjent. Husk at faginnholdet i utlandet aldri vil være helt identisk med faget i Norge. Det er lurt å ta med seg fagplanen (gjerne på engelsk) på utveksling.

Du må be rådgiver (eventuelt rektor/inspektør ol.) om en skriftlig bekreftelse på at skoleåret ditt i utlandet vil bli godkjent i henhold til de avtalte retningslinjer og at du vil kunne starte på neste klassetrinn, 3 VGS, når du kommer tilbake.

Vi vil nevne disse punktene som er tatt fra utdanningsdirektoratets nettsider angående godkjenning:

1. Elever i studieforberedende utdanningsprogram må ha fremmedspråk (det språket de har i første klasse). Får du ikke ditt fremmedspråket ditt så gjelder informasjonen beskrevet i punkt 6.

2. Fylkeskommunen kan godkjenne fremmedspråk og/eller geografi fra utlandet (da geografi er avsluttende for alle og fremmedspråk er avsluttende for de som hadde språket på ungdomsskolen).

3. Det er ikke et krav om å ta kroppsøving i utlandet.

4. Norsk og historie har flerårige kurs som avsluttes i VG3 og elevene må selv ta ansvar for å ta igjen lærestoff gjennomgått i VG2. Hvis du kan velge mellom forskjellige historiefag så bør du forsøke å ta et fag som omhandler eldre historie.

5. Elever må ta tre fag som tilsvarer programfag i Norge, to av dem skal elevene kunne bygge på i VG3 slik at kravet til fordypning blir ivaretatt (hør med rådgiver om hvilke fag som er mulig).

6. Hvis eleven av ulike grunner mangler ett eller flere fag sammenlignet med fagkravet i Norge, kan eleven ta dem som elev eller privatist når han eller hun er tilbake i Norge, og eleven kan likevel få året i utlandet godkjent som VG2. Det er viktig å merke seg at alle fag som blir tatt innen tre år fra påbegynt VGS kommer på førstegangsvitnemålet.

I enkelte land er timeplanen satt, mens i andre land har man større valgmulighet. Skal du velge fag vil du gjøre dette sammen med rådgiver (behøver du hjelp kan du også snakke med vertsfamilien eller lokal/skolekontakten din). I enkelte tilfeller vil du velge fag før du reiser, hvis dette gjelder deg tar vi kontakt på e-post eller telefon.

Skal du velge fag er det lurt å ta med pensumlisten din fra Norge og forklare at du gjerne ønsker å få året ditt til å telle hjemme. Det kan være lurt å være i dialog med rådgiveren din på skolen hjemme i Norge slik at han/hun kan veilede deg. Når du har satt opp timeplanen er det lurt å sende denne til rådgiveren slik at de er informert. Merk deg at det er viktig at den du kommuniserer med er den som skal godkjenne skoleåret ditt når du kommer hjem.

Det er stor forskjell hva fylkeskommune/skole krever av dokumentasjon etter endt utvekslingsår. Vi anbefaler at du forsikrer deg om at du har med diverse dokumenter fra utvekslingsoppholdet:

1. Offisielt og fullstendig vitnemål (alle fag må være bestått)

2. Dokument som viser timeantall.

3. Et dokument som viser faginnhold og nivå. For eksempel læreplan, læreverk, pensumliste ol.

For ytterligere informasjon vil vi vise til utdaninngsdirektoratets hjemmesider

Vi minner om at fagtilbudet på skolene varierer veldig, og vi kan dessverre ikke garantere at skolen du kommer på tilbyr de fagene du trenger for å få året godkjent hjemme i Norge. Du må derfor forberede deg på at skolen kan kreve at du tar enkelte fag som privatist for å få fullstendig vitnemål.