Studieavgifter

Alle studieavgifter og bo-kostnader finner du i teksten under hvert College. Det som kommer i tillegg til dette er lommepenger, reise og forsikringer.