Språktesting av hele grupper og organisasjoner

I forbindelse med engagementer i nye markeder, eller målinger av en bedrifts «Human Capital», vil det ofte være både nyttig og nødvendig å måle og avstemme bedriftens språk-kompetanse i forhold til målsetninger og strategier.

Vi gjør dette arbeidet for dere og leverer en komplett oversikt over den enkelt ansatte, avdelingen som enhet, eller hele bedriften samlet.

Dette kan ofte gjøres med et minimum av tidsbruk over internettet, og vi presenterer et ferdig samlet resultat for dere.