Språktrening gir også en bedre kulturforståelse

For å optimalisere den kulturelle forståelsen og gjøre den enkelte medarbeider bedre rustet til oppgaven i utlandet, tilbyr vi også skreddersydde språkkurs i engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk og russisk. Du kan kurses både lokalt i Norge men også ved våre skoler i utlandet.

Vi tar utgangspunkt i firmaets eller dine individuelle ønsker og behov, og vi bruker elementer fra ditt arbeide som en sentral del av språkkurset. Kort sagt så tilbyr vi deg en skreddersydd opplevelse ved noen av verdens beste språklærere og -skoler. Vi garanterer en høy standard på lærere, oversettere, kursmateriell og kurssentra, og vi organiserer alle praktiske detaljer for planlegging og gjennomføring av kurset ditt. Vi tilpasser leksjonene etter deltakernes individuelle nivå, ønsker, arbeidsområde og bransje.

Alle mennesker, organisasjoner og bransjer har sitt eget språk og sine egne behov. I arbeidet med ditt språkkurs til vi utgangspunkt i målet for opplæringen og deltakernes tidsskjema. Hvis du ikke klart kjenner ditt språklige behov på forhånd, hjelper vi deg med å kartlegge disse og finne de kursalternativer som passer best for deg.

  • Et lokalt språkkurs kan organiseres helt etter deres egne ønsker og behov og kan gjennomføres i våre lokaler eller hos dere, avhengig av antal kursdeltakere og målsetning for kurset.

    Våre lærere har, i tillegg til sin språklige kompetanse, også betydelig praktisk erfaring innen de fleste fagområder. På denne måten kan vi tilby et unikt kursmiljø, hvor både faglig og språklig kompetanse blir ivaretatt.

  • Et språkkurs i utlandet er blant de mest populære kursformene. Hvorfor? Fordi det er helt enkelt er den raskeste, beste og mest effektive måten å lære et språk på. Språkkurs i landet hvor språket snakkes gir også så mye mer enn et lokalt kurs, da du som deltaker «lever» språket på en helt annen og intensiv måte enn du gjør hjemme.

    Alle de mange små kulturelle inputs er også med til å gjøre dette til den meget effektiv og nyttig kursform. Det er også ideelt for deltakere på alle nivåer, da vi språktester og legger undervisningsplaner individuelt.