Kursformer som passer alle behov

Vi tilbyr mange ulike kursformer. Nedenfor kan du lese mere om de mest vanlige. Har du/dere andre ønsker og behov, så ta kontakt med oss for nærmere avtale. Vi imøtekommer normalt alle ønsker for skreddersydde kurs og kursformer.

  • For mange bedrifter vil det være mest hensiktsmessig å arrangere egne interne kursdager som utelukkende fokuserer på deres egen agenda og deres behov. Kurset kan holdes i bedriftens egne lokaler, i forbindelse med en teambuilding, salgsmøte eller kick-off’s, eller i våre eller andre egnede lokaler.

    Dette er en kursform hvor vi avtaler kursinnhold etter en nærmere analyse av både markedet dere skal jobbe i, og organisasjonens struktur og resurser. Dette er klart den mest effektive kursformen. Agenda for kurset, og antall timer/dager, avhenger av kursplan og antall deltakere per kurs..

  • Det er ikke alle som har mulighet eller behov for å arrangere et eget bedriftsinternt kurs, men som allikevel har et stort behov for forbedret interkulturell kompetanse. Det kan typisk være medarbeidere i mindre firmaer, underleverandører i større prosjekter, o.l. Derfor tilbyr vi også regelmessige kurs over hele Norge, som både er åpne for individuelle deltakere eller flere fra samme bedrift.

    Dette er intensive kursdager, hvor det forventes at deltakerne møter forberedt og klare til et spennende og meget lærerikt kurs..

  • Vi holder åpne gruppekurs over hele Norge.

    Våre faste kurs holdes i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Ønsker du et annet kurssted, så kontakt oss for nærmere avtale.