Management and Leadership

Dagens mellom- og toppledere skal forholde seg til et internasjonalt og fler-kulturelt marked og miljø. Utover de daglige utfordringer forbundet med personal-ansvar, skal du kunne forholde deg til utfordringer og friksjon og misforståelser som oppstår som et resultat av kulturelle forskjeller. Effektiv administrasjon i moderne miljøer krever tverr-kulturell kompetanse for å lykkes optimalt.

Våre Management Coaching-kurs er bygget for å gi støtte og effektiv guiding til ledere:
• Tilby innsikt og forståelse for hvordan tverr-kulturelle temaer manifesterer seg på arbeidsplassen.
• Coaching i kompetanser som kommunikasjon, tids-management, konfliktløsning og assersjonstrening.
• Utvikle kompetanser og fremgangsmåter for å løse tverr-kulturelle og interkulturelle utfordringer.
• Tilby guiding på hvordan å utnytte kulturelle forskjeller og maksimere potensialet av multikulturelle team.

Våre kurs er skreddersydd for å hjelpe deg med å maksimere dit personlige lederpotensiale. Kurset er mest effektivt over en periode med regelmessige, korte og effektive moduler hvor vi dekker spesifikke områder som er viktige for deg og din situasjon. Det vil dessuten gi deg muligheten for å fordøye de forskjellige fagområder innen tverr-kulturell ledelse, samt at det gir deg til å gjennomføre programmet parallelt med en travel hverdag.

Vi kan selvfølgelig også levere den samme kvalitet over et intensivt 1-2 dagers program, med den samme innsikt og dybde. Alle våre Management Coaching-kurs holdes av en tverr-kulturell kommunikasjonsekspert, med lang erfaring fra næringslivet. Alle kurs går på engelsk.