Expat Relocation Training

Vårt høytrankede Expat Relocation Training-programmer er spesialiserte for både individer og familier som skal flytte ut i forskjellige jobbsammenhenger. Forskning viser at manglende evner og kompetanser for å tilpasse seg en fremmed kultur en en av de største prestasjonshindre i en jobbsammenheng.

Vårt kurs er designet for å minimalisere risikoen for å mislykkes i en ny og ukjent situasjon i en ny og fremmed kultur, gjennom å gi deltakerne tverr-kulturelle verktøjer som vil gi den en lettere og bedre tilpassning i utlandet. Dette gjelder for hele familien, ikke bare den som skal ut å arbeide!

Hvordan hjelper vi med å dempe kultursjokket for deres internasjonale ansatte? Våre kurs gir bl.a. følgende:

  • En introduksjon til det aktuelle landet, og dets historie, politikk og kultur.
  • En forståelse for den aktuelle kulturs verdigrunnlag, skikker, regler og etikette, og den påvirkning dette har for arbeids- og det sosiale liv.
  • Tips om hvordan å forbedere seg på å jobbe med nye kollegaer fra forskjellige kulturer.
  • Et detaljert og riktig bilde av det nye livet i den aktuelle destinasjonen/byen og landet.
  • Retningslinjer og verktøy for hvordan man best kan tilpasse seg og lykkes i den nye kulturen.
  • Språktrening etter behov før avreise.

Kursene er lagt opp etter individeuelle behov og av spesialister innen den aktuelle kultur, med lang erfaring fra det aktuelle land/by.