Customer Service Training

Vi tilbyr forskjellige kurs som med fordel kan kombineres med hverandre, for et bredere og mere komplett kursprogram.

Nedenfor kan du se de kursene som er fokusert rundt faget «Customer Service Management» på tvers av landregrenser og kulturelle forskjeller.

Disse kursene tilbyr et grundig innblikk i hvordan kulturelle forskjeller og diversitet påvirker de forskjellige områdene innen kundebehandlig og -service, og hvordan dine kunder opplever «din» behandling fra sit kulturelle ståsted. Vi tilbyd blant annet kurs innenfor følgende områder:

  • Call Center og Help Desk
  • CRM funksjoner
  • Customer Service funksjoner
  • Velkomst- og service-funksjoner
  • Kundebehandling innen detaljhandel

Det første steget er å  kontakte oss for en fruktbar diskusjon om deres behov og ønsker.