Cross Cultural Team Building

«…the single greatest barrier to business success is the one erected by culture.»

Å jobbe, holde møter, effektiv problemløsning, representasjon og å korrespondere med kollegaer eller kunder fra forskjellige kulturer kan være et veritabelt minefelt. Å verdsette og forstå interkulturelle forskjeller gir deg en klarere kommunikasjon, bryter ned barrierer, bygger tillit, styrker deres relasjoner, åpner horisonter og produserer konkrete resulteter for firmaet.

Våre Cross Cultural Team Bulding-kurs tilbyr en bred vifte av kulturelle seminarer og -workshops. Etter at vi har blitt satt inn i deres behov, vil vår gruppe av eksperter analysere og identifisere deres kjernebehov. I tillegg til dette, vil vi også foreslå korrelerende områder som vil være fordelaktige å utforske videre for deres bedrift. Dere vil så få et forslag og et utkast til et kurs, og etter eventuelle endringer går vi videre sammen.

Vi tilbyr en omfattende service med et bredt område av kulturer, land, fagområder og sektorer.