Business Etiquette

Maksimer ditt potensiale på den internasjonale scene med god etikette. Vårt Business Etiquette Training kurs er laget for mennesker som jobber på tværs av kulturer. Disse kan være personlae som jobber med internasjonale kunder og klienter eller selvstendige som jobber med prosjekter ute i verden.

Vi hjelper våre kunder med å få gode og profesjonelle resultater gjennom en dyptgående forståelse av alle kulturelle «kriker og kroker» i den kulturen de beveger seg inn i, i utlande eller hjemme

Vårt effektive Business Etiquette kurs gir deg kunnskaper i bl.a.:

  • Grunnleggende forståelse for den aktuelle kultur, inkludert verdigrunnlag, normer og etikk.
  • Kunnskap om etikette i forbindelse med områder som personlige møter, velkomst, spisevaner og -skikker, utveksling av gaver og visittkort, større møte-arrangemanger og forhandlings-skikk.
  • Tips om hvordan å fundamantalt heve dine muligheter og potensiale inne den aktuelle kultur.

Resultatene etter gjennomførte kurs gir deltakerene:

  • Økt selvtillit og kompetanse for å oppnå de ønskede resultater.
  • Et forsterket personlig image og representasjonsverdi for firmaet gjennom å fremstå ryddig og korrekt.
  • Kunnskap til å bygge sterkere og varige relasjoner innen både sint personlige og profesjonelle liv.