Et kursprogram for både oppgaver og funksjoner

Med en globalisering som stadig blir mer og mer tydelig og fremtredende, er det få bedrifter som slipper å jobbe på tvers av kulturelle plattformer.  Selv bedrifter som ikke driver med eksport eller internasjonale markeder, blir nødt til å forholde seg til dagens virkelighet. Selv små bedrifter har etter hvert et fler-kulturelt ståsted, ofte med personale med ulik bakgrunn og forskjellig kulturell identitet.

Med et skifte imot et ennå mere fler-kulturelt sammfunn, kommer behovet for å forstå hvordan kulturer påvirker og forandrer vår arbeidsplass. Dessverre, som mange fort vil oppdage, så jobber ikke verden alltid helt på samme måte som vi gjør. Kulturelle forskjeller påvirker alt fra bedriftens interne kommunikasjon, markedsføring, salg, helse og miljø til bedriftens prosjekt-styring. Kort sagt, så det ingen deler av en moderne bedrift som slipper unna disse utfordringene.

I denne sammenhengen blir vår personlige ide om lederskap ofte utfordret. Vår vestelige konseptuelle forsåelse av hva en leder er, hva han eller hun gjør eller hvordan han eller hun oppfører seg, er ikke delt over hele verden. Dagens ledere skal være dynamiske og gode til å tilpasse seg for å kunne lede fler-kulturelle grupper effektivt. De skal kunne lytte til «personales røst» såvel som å kunne forstå hva de rent faktisk sier. Dette er på mange måter essensen i utfordringen; Når mennesker ser, forstår og kommuniserer på forskjellige måter og med ulik bakgrunn, kan en leders ører fort misoppfatte og misforstå.