Stipend

Elever som tar VK1 i utlandet kan søke Lånekassen om et utdanningsstipend hvis de får skoleåret godkjent i Norge. Stipendet er på ca. 50.000,- og oppover, avhengig av hvor i USA skolen ligger.

Det er kun de elevene som er i gang med videregående skole og som velger å ta VK1 (2. klasse) i utlandet som har mulighet til å søke Statens Lånekasse for Utdanning om stipend.

Det forutsettes at søkeren kan få året godkjent som en del av den videregående skole. For nærmere informasjon om dette skal du kontakte rådgiveren eller rektor på skolen din, eller Lånekassen i din region.