Utgifter og skolepenger

Utgiftene for et skoleår eller semester varierer mye fra skole til skole. Informasjon om skolepengene finner du under hver enkelt skole. Vær oppmerksom på at flybilletter, forsikringer og lommepenger kommer i tillegg til skolepengene. Du kan selvfølgelig også søke Lånekassen om stipend.

På privatskole i USA har du mulighet til å søke om et ordinært stipend (på ca. 50-55 tusen kr) samt et stipend til å dekke deler av skolepengene.

Skolepengestipendordningen omhandler skolepenger til videregående opplæring ved utenlandske skoler, og kommer i tillegg til det ordinære stipendet. Stipendet blir gitt med 85% av faktiske skolepenger, når skolepengene ikke er dekket av andre. Maksimalt beløp for 2015-2016 var kr 87 255 per undervisningsår. Man søker om dette samtidig som man søker om det ordinære stipendet.

For å få innvilget skolepengestipendet må man fylle ut et såkalt P-skjema og legge ved et vedlegg fra din skole i USA som bekrefter skolepengene. Dette vil Speak hjelpe deg med å anskaffe,

Har du ytterligere spørsmål rundt ordningen ber vi deg kontakte Lånekassen direkte på 22 70 03 00.

Administrasjonsavgift
Søker/Administrasjonsavgift: 5.950,-. Vær oppmerksom på at skolepengene forfaller til betaling på ulike tidspunkter, avhengig av hvilken skole du velger. Noen skoler tar også et tillegg for ESL-undervisning, spesialbøker, osv.