Velg blant private skoler over hele USA!

Det finnes uendelig mange private videregående skoler i USA innen de fleste faglige retninger. Vi tilbyr våre elever både dag- og internatskoler som alle holder et høyt faglig nivå som også har et bredt tilbud av fritidsaktiviteter. Miljøet og utdannelsessituasjonen for de internasjonale elevene ved disse skolene er i tillegg meget oversiktlig og ryddig.

Vi har samlet de skolene vi synes gir det beste tilbudet både for faglig sterke elever, og for de som behøver mere hjelp med sin innlæring. Vi har også plukket ut endel skoler som har noe spesiellt å tilby elever som ønsker å utvikle seg innen en spesiell sport og idrett. Det er tre definisjoner i skolens Quick Facts du skal se spesiellt etter.

Dagskoler: Her bor elevene i en vertsfamilie i nærheten og går på skolen som vanlig mandag-fredag. Weekender tilbringes også hos vertsfamilien.

Internatskoler: Her bor elevene på skolen, normalt i dobbeltrom med en jevnaldrende elev. Skolen har også spesielle kantiner/resturanter hvor alle døgnets måltider serveres. Skolene har egne hus for elevene og fungerer normalt som små samfunn. Her finner du også egne «butikker» og nødvendige tilbud som f.eks. legekontor.

Diplom: De flest skoler har spesielle krav for å utstede avgangsdiplom til internasjonale elever, og ikke alle vil kvalifisere til dette. Dette betyr ikke at du ikke vil får året ditt godkjent, men at du ikke vil få et eget avsluttende diplom siden du ikke har avsluttet en komplett tre- eller fireårig utdannelse ved skolen.

ESL: (English as a Second Language) Spesiell engelskundervisning tilpasset utenlandske elever.