Faglige tilbud

Med alle de ulike tingene som utgjør den spesielle opplevelsen ved en privatskole, er det viktig å huske på at den mest sentrale elementet faktisk er skolen! Det er utrolig mange fordeler en privatskole kan tilby sine elever. Den kanskje viktigste fordelen er at den enkelte elev får all den støtte og veiledning han eller hun skulle trenge.

Klassestørrelsene er mye mindre enn ved offentlige skoler. Dette er også en av de virkelig store fordelene ved private skoler, og en av de mest synlige i forholdet til elevens akademiske utvikling. Tenk deg en klasse med 25 elever sammenlignet med en klasse med 8…

I tillegg til de små klassene er lærernes egne ressurser på skolen av et helt annet kaliber. Her finner du førsteklasses biblioteker, laboratorier og fasiliteter som gir en topp studiesituasjon når formålet er optimal læring.

Når det er sagt, vil vi gjerne påpeke at privat utdanning i USA ikke bare går ut på å overføre kunnskap fra lærer til elev. Det forventes også at eleven deltar aktivt i sin egen læreprosess. Fra gruppearbeider til individuelle undervisning og prosjekter, blir elevene oppmuntret til å gå forbi et minimum av innsats og utfordre seg selv til bedre læring og dypere forståelse. Læring er ikke noe som er begrenset til en skoletime på 45 minutter, men derimot en livslang prosess som aldri blir helt ferdigstilt.

Men du skal ikke være redd for at dette blir for vanskelig for deg! Siden pedagogikk og intensitet ved en privatskole kan være en helt ny opplevelse for mange elever, er skolene oppmerksomme på å gi deg alle nødvendige ressurser for å lykkes. Uansett om det er regelmessige møter med din studieveileder eller ekstra lesetid med en lærer eller medelev, så har hver skole sitt eget «sikkerhetsnett» for å gi deg den beste muligheten for å lykkes.