Velkommen til Speak Academy High School

Du har nå tatt det første steget mot en av de beste videregående utdannelsene verden har å tilby deg. Våre privatskoler i USA er videregående skoler som forbereder deg optimalt for en videre universitetsutdannelse. Disse skolene er små akademiske samfunn som sammenfletter studier, sport, personlige interesser og utvikling.

Skolene tilbyr en kombinasjon av akademiske studier, fritidsaktiviteter, sport og idrett i optimale omgivelser, som både krever og gir. Her får elevene individuell oppmerksomhet i rolige og trygge omgivelser, undervisningen er engasjerende og aktivitetene er både unike og effektive. Private skoler er naturligvis dyrere enn offentlige skoleprogrammer, men de gir deg et faglig og personlig utbytte som ikke kan sammenlignes med noe annet.

Undervisninger foregår i små klasser, ofte helt ned i 8 elever, og skolene tilbyr en meget sammensatt fagplan som går langt utover det som tilbys ved offentlige skoler. Hvis du velger å studere et år ved en privat videregående skole i USA kan vi love deg en fantastisk mulighet for både å studere, oppleve og utvikle deg selv!